education

ด้วยโซลูชั่นทางการศึกษาของเรา ที่จะเปลี่ยนการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่อาศัยการพึ่งพาเทคโนโลยี เข้ามาจัดการ อย่างเต็มรูปแบบ และเรายังมีส่วนร่วมในการพัฒนา หลักสูตรดิจิทัล ร่วมกับสถาบันและองค์กรในระดับแนวหน้า  เพื่อมอบเครื่องมือการสอนและการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับชั้นเรียน และการจัดการโรงเรียน

 “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21”

เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ และระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว โดยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั้งคราว แต่ต้องเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน สังคมและตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้กำหนดนโยบายและบุคลากรด้านการศึกษาของไทยที่ผู้เขียนมีโอกาสได้รู้จักล้วนตระหนักว่า การศึกษาควรจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคต

แม้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในด้านการเข้าถึงการศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา แต่ประเทศไทยยังคงประสบความท้าทายอีกหลายประการ เช่น นักเรียนจำนวนมากยังไม่มีทักษะพื้นฐานที่ควรจะมี ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับระหว่างประเทศ หรืออัตราส่วนของเด็กที่ไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษายังค่อนข้างสูง จึงทำให้เยาวชนจำนวนมากขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง

การปรับปรุงระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ โอกาส และความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และด้วยแนวโน้มการเป็นสังคมผู้สูงอายุและสัดส่วนของประชากรในวัยทำงานที่ลดลงเรื่อย ๆ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะคือปัจจัยสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น คุณภาพของระบบการศึกษา ตลอดจนสมรรถนะและทักษะของผู้สำเร็จการศึกษา จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะตอบโจทย์ดังกล่าว

Solution for Education

INFOPRO School Cloud

เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลและการปฎิบัติงานของโรงเรียนบนระบบคลาวน์ ช่วยลดงานด้านเอกสารจึงทำให้โรงเรียน ครู อาจารย์ มีเวลาพัฒนาด้านการเรียนการสอนและใกล้ชิดนักเรียนเพิ่มขึ้น 

Register & Form

solution บนเว็บคลาวน์เพื่อสร้างสมาร์ทฟอร์ม ต่างๆ อาทิเช่น ระบบลงทะเบียน ฟอร์มจ่ายเงิน ฟอร์มรับการบริการ ฟอร์มเอกสาร แบบสแบถาม แบบสำรวจ โพล ข้อสอบ แบบฝึกหัดและอื่นๆอีกมากหมาย 

Platform LSM

ฟอร์ม LMS ระดับองค์กรที่ออกแบบมาสำหรับพนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้าของคุณแพลตฟอร์มการเรียนรู้และการสอนที่มีแบรนด์ของคุณเอง ใช้งานง่าย และพร้อมใช้งานบนคลาวด์สำหรับองค์กรของคุณ 

Project development 

โปรเจคและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการศึกษา นวตกรรม และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กร

Mobirise

solution

การจัดการห้องเรียนที่สมบูรณ์
ด้วยการพัฒนามากกว่า 31 ปี NetSupport Schoolจึงเป็นโซลูชันการสอนและการตรวจสอบในชั้นเรียนชั้นนำของตลาดและมีคุณลักษณะมากที่สุด

Watch Video

ติดต่อรับบัญชีสาธิตได้ที่ คุณอูน 08 444 37223

View in Action

NetSupport School มีเครื่องมือการจัดการห้องเรียนที่ครอบคลุมซึ่งจะทำให้งานของครูสามารถจัดการได้มากขึ้น 

การจัดการห้องเรียนแบบสมบูรณ์

ขณะนี้โรงเรียนมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และความท้าทายในการจัดการและตรวจสอบการใช้งาน การสนับสนุนครู และการปกป้องนักเรียนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การช่วยเหลือโรงเรียนทั่วโลก โซลูชันการจัดการห้องเรียนที่ได้รับรางวัล NetSupport School มอบคุณสมบัติการประเมิน การตรวจสอบ การทำงานร่วมกัน และการควบคุมสำหรับครูโดยเฉพาะ เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณค่าเต็มรูปแบบของการสอนและการเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโซลูชันนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของครูและรักษาสมาธิของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงผลการเรียนรู้ด้วย โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องการ

Tabs

NetSupport School ยังจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินรายทางที่ยืดหยุ่นได้ให้เลือกมากมาย ตั้งแต่การสนทนาและการสำรวจในห้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการ เครื่องมือประเมินเพื่อน ไปจนถึงการทดสอบที่มีโครงสร้างมากขึ้นพร้อมการให้คะแนนอัตโนมัติ โมดูล Q&A ที่ไม่ซ้ำใครจะจำลองบทเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแข่งขัน ใครเป็นคนแรกที่ตอบคำถาม เล่นเป็นทีม หรือเพียงแค่สุ่มเลือกนักเรียนคนต่อไปที่จะถามคำถามโดยอัตโนมัติ เพียงเพื่อให้พวกเขาสนใจ มีประเภทคำถามแบบโต้ตอบทันทีหลากหลายประเภทที่จะส่งได้ทันทีเพื่อช่วยเสริมประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญและวัดความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียนในทันที – ทั้งหมดนี้ช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่!

NetSupport School สำหรับการทดสอบนักเรียนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ครูสามารถออกแบบการทดสอบและการสอบโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด การรวมตัวออกแบบการทดสอบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ครูสามารถตั้งค่าการทดสอบที่กำหนดเองรวมถึงคำถามข้อความรูปภาพเสียงและวิดีโอ เมื่อนักเรียนที่ระบุเสร็จสิ้นการทดสอบในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์จะถูกจัดเรียง ทำเครื่องหมาย และทำให้ครูสามารถดูได้โดยอัตโนมัติ

NetSupport Manager ได้เป็นผู้นำด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยในการจัดการพีซีระยะไกล เมื่อความซับซ้อนและความหลากหลายของระบบพัฒนาขึ้น เครื่องมือการควบคุมระยะไกลยังต้องปรับตัวเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันเทคโนโลยีเดียวสามารถจัดการและเจรจากับแพลตฟอร์มและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายออกแบบมาเพื่อใช้งานผ่าน LAN, WAN หรืออินเทอร์เน็ตของคุณอย่างปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าไฟร์วอลล์ NetSupport Manager ให้โซลูชันเดียวความเร็วสูงสำหรับการจัดการระยะไกลของคอมพิวเตอร์หลายแพลตฟอร์ม - โดยไม่ต้องใช้บริการของบุคคลที่สามหรือ ค่าสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทำให้ NetSupport Manager ไม่เหมือนใครคือเครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญที่สุดคือระดับการหยุดทำงานของระบบขั้นต่ำและการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากปัญหาด้านการสนับสนุนกำลังได้รับการแก้ไข ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมไอที

คุณสมบัติการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและปลอดภัย จัดการอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน
ดูตำแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์รองรับหลายแพลตฟอร์ม
คำอธิบายประกอบหน้าจอและการบันทึก เครื่องมือจัดการระบบ การกระจายไฟล์
สินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์
การควบคุมมือถือจาก iOS และ Android

Easy and simple

NetSupport School เป็นโซลูชันราคาประหยัดที่พนักงานของเราพบว่าใช้งานง่าย มันมีคุณสมบัติมากมายและการรองรับแพลตฟอร์มนั้นยอดเยี่ยมมาก! 

Mobirise

แพลตฟอร์ม LMS

แพลตฟอร์มการเรียนรู้และการสอนที่มีแบรนด์ของคุณเอง ใช้งานง่าย และพร้อมใช้งานบนคลาวด์สำหรับองค์กรของคุณ

Enterprise LMS ออกแบบมาสำหรับองค์กรสมัยใหม่
แพลตฟอร์มการเรียนรู้และการสอนที่มีแบรนด์ของคุณเอง ใช้งานง่ายพร้อมใช้งานบนคลาวด์สำหรับองค์กรของคุณ

  • Mobile-friendly
  • Easy setup
  • Edit visually
Mobirise

Develop a site - Check it